PHÂN BIỆT GIÀN PHƠI THÔNG MINH XẾP NGANG VÀ GIÀN PHƠI THÔNG MINH GẮN TRẦN

2.600.000 1.450.000